Rovatainkról

Írásaink több témát, műfajt céloznak meg. Összefoglalóan valamennyi Makó helytörténetéhez kapcsolódik, de amilyen színes városunk helytörténete, olyan színes rovataink palettája is.

Keresgélő

Otthonunkban, munkahelyünkön, hétköznap és ünnepnapokon is különféle tárgyak vesznek körül bennünket. Ezek jelentése, jelentősége mindannyiunk számára más és más lehet: a tárgyak által, vagy az azokkal közösen megélt emlékek ruházzák fel többletjelentéssel a minket körülvevő materiális világot. Rovatunkban ezeket a viszonyrendszereket mutatjuk be emlékek, érzések, történetek segítségével.

Beszélgető

Számos olyan ember él, vesz körül bennünket városunkban, akik tudásukkal, képességeikkel, tehetségükkel méltán tekinthetők helytörténeti értéknek. Velük készült interjúinkat olvashatják e rovatunkban – okulásra, ösztönzésre, kikapcsolódásra, csodálkozásra.

Olvasó

Szépirodalmi szösszenetek Makó történelmi és kortárs alkotásaiból.

Fényképező

A fotó sokszor többet mond a szavaknál. Mi azért megpróbálunk néhány szót is a képek mellé szúrni.

Ismertető

Könyvek, tanulmányok, esszék – górcső alá vesszük, ajánljuk, elemezzük.

Tudósító

Kulturális események, hírek – ahogyan mi látjuk.

Visszapillantó

Megállunk, emlékezünk, visszatekintünk.

Sajtó

Hogyan mutatta be az egykori népéletet, hogyan és milyen híreket közölt néhány évtizeddel ezelőtt a lokális sajtó? Ezeket mutatjuk be rovatunkban.

Kutatgató

Egyesületünk tagjai közül többen foglalkoznak tudományos kutatómunkával a helytörténethez kapcsolódó tudományterületeken, pl. a történelem- vagy a néprajztudomány területén. Az ő kutatási részeredményeiket, egy-egy érdekességet osztunk meg ebben a rovatban.

Tallózó

Egyesületünk tevékenysége számos intézmény, civil szervezet munkájával kapcsolatban áll. Rovatunkban ezt az összekapcsolódó munkásságot mutatjuk be, kitekintve az Egyesület határain túlra.

Emlékező

Emberek, akik valami maradandót alkottak munkásságukkal, személyiségükkel – és sajnos már nem lehetnek közöttünk.