Emlékező

100 éve született dr. Szentpéteri Imréné Hollaky Ilona tanárnő (1918 – 2004)

1918. október 14-én született a romániai Tamásfalván. Apja Hollaky József földműves 1961-ben hunyt el, anyja Csiky Ilona háztartásbeli négy gyermeket nevelt férjével. Ilona tanulmányai végeztével messze került a családjától, édesanyja és két testvére Romániában maradtak, a húga Csehszlovákiában élt.

Elemi iskolát Tamásfalván végzett, középiskolai tanulmányait Brassóban, Sepsiszentgyörgyön és Kolozsváron folytatta. 1940 őszétől a kolozsvári magyar egyetem hallgatója volt, matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelét 1944. május 12-én szerezte meg a kolozsvári egyetemen.[1] Ebben az időszakban ismerte meg a makói születésű Szentpéteri Imre joghallgatót egy egyetemi bálban, ahol egyik közös barátjuk, a szintén makói Szanyi Elemér mutatta be őket egymásnak.[2] 1944. december 29-én, Téten házasságot kötött dr. Szentpéteri Imre bírósági jegyzővel. 1945. május 8-án költöztek Makóra, férje jogász volt, járásbíróként dolgozott a Makói Járásbíróságon. Makón kezdetben a Lehel u. 14., majd a Vörösmarty utca 11. számú házban éltek.

Munkahelyei:

1943. december 10-től 1945. április 1-ig óraadó tanár volt a Kolozsvári Református Magyar Leánylíceumban.
1945. május 15-től július 31-ig tanári állást kapott a makói Református Fiú Polgári Iskolában.
1945. szeptember 1-től 1946. január 20-ig tanár a makói Kereskedelmi Iskolában.
1946. január 21-től középiskolai tanárrá nevezték ki a makói Magyar állami Csanád Vezér Gimnáziumba.[3]

A gimnáziumban megkapta az Ecsődi Ákos vezette II. B osztályban a matematika tanítását. A tanítás során megmutatkozott kiemelkedő szakmai felkészültsége. Mindig arra törekedett, hogy tanítványai biztosan értsék a matematika alapjait, és ismereteiket alkalmazni is tudják. Már pályája kezdetén is igazságosan értékelt.[4]

1945-ben tagja lett a Nemzeti Parasztpártnak. 1945 októberétől tagja volt a Pedagógus Szakszervezetnek.[5] Az 1955-től már József Attila nevét viselő gimnáziumban folytatta a tanítást. 1955-1962-ig a pedagógus szakszervezet járási társadalombiztosítási felelőse volt, az iskolai alapszervezet TB-felelőse tisztet is betöltötte. A járási bizottságban viselt tisztségéről 1967-ben mondott le. A tantestület biztonsági megbízottja lett.[6] Ezt a megbízást 1970. augusztus 31-ig látta el.[7] Rendszeresen részt vett továbbképzéseken, Budapesten egyhónapos munkaközösség-vezetői tanfolyamot végzett, négy nyáron pedig 2-2 hetes szakmai továbbképzésen fejlesztette tudását.[8]

Tanári munkáját csendes, nyugodt, lelkiismeretes személyisége határozta meg. Óráit végtelenül precíz tervszerűséggel építette fel és vezette le. Az új tananyag feldolgozása, megértetése az egész osztály nagyfokú aktivitásával ment végbe. Rendszeres ismétléssel, gyakoroltatással érte el a régebbi ismeretek ébren tartását.

Tanítványai biztos számolási készségekkel rendelkeztek, sikeres érettségi vizsgákat tettek. A tehetségesebb tanulókat külön feladatokkal foglalkoztatta, az elmaradókat tanórán kívüli korrepetálásokkal segítette. Nagyfokú türelemmel segítette diákjai önálló feladatmegoldásait, mindig a legcélravezetőbb módszereket igyekezett alkalmazni. Jó pedagógiai érzékkel foglalkozott tanulóival. Ötletes szemléltetéseket alkalmazott. Tanórai ellenőrző munkája alapos, sokrétű volt, épített a tanulói önértékelésre, bízott tanítványaiban.[9] Önzetlenül segítette kollégáit, végtelen szerénysége miatt visszahúzódó lett a nevelőtestületen belül, de vállalt feladatait mindig hiánytalanul teljesítette.[10] Az iskola tanév eleji statisztikájának összeállításában kitűnően érvényesült nagyfokú pontossága.[11]

Lelkiismeretes, alapos nevelési tevékenységet fejtett ki osztályfőnökként. 20 év alatt – ha nem is mindig kezdettől – 6 alkalommal vezetett érettségire osztályt,[12] ami jelezte, hogy nevelőmunkáját kiválóan látta el. Szoros kapcsolatot tartott a szülőkkel, akik szívesen jártak a szülői értekezleteire. Minden iskolai munkáját kifogástalan pontosság és alaposság jellemezte.[13] Mint osztályfőnök sokat törődött osztályai problémáival, a közösséggé formálást különösen fontosnak tartotta.[14]

1976. július 31-én vonult nyugállományba.[15] A gimnázium oktatását még később is, igény esetén óraadóként segítette.[16] A tanítástól nem szakadt el. Magántanítványokkal foglalkozott, amíg egészsége engedte. 1994-ben nagy örömmel vette át aranydiplomáját. 2000-ben, férje halála után egyedül maradt, hiszen gyermekük nem született. 2004. január 26-án hunyt el.[17]

Generációkat vezetett be a matematika világába. A nevelés, fegyelmezés területén nem voltak gondjai. Példaképnek számított csendes kedvességével, segítőkészségével, puritán egyszerűségével, választékos, nagyfokú műveltséget tükröző beszédstílusával, precíz szaktudásával.

Születésének 100. évfordulóján szeretettel és tisztelettel emlékeznek a halk szavú, mindenkivel kedves, kiváló nevelőre – Ilonka nénire – volt kollégái és egykori diákjai.

Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna


Források

[1] SzI-né 1962. december 7-én írott önéletrajza alapján. Fh.: JAG sz. a.

[2] Siket István László: Emlékező visszatekintés. In: Marosvidék XIV. évf. 1. sz. 2013. április, 51. o.

[3] SzI-né 1962. december 7-én írott önéletrajza alapján. Fh.: JAG sz. a.

[4] Siket István László: Emlékező visszatekintés. In: Marosvidék XIV. évf. 1. sz. 2013. április, 52. o.

[5] SzI-né törzslapja alapján. Fh.: Makó, JAG, sz.a. 1-3.

[6] SzI-né tanár munkája minősítésének kiegészítése. 1967. június 24. Ollexik Viktor igazgató. Fh.: JAG sz. a.

[7] Uo.

[8] SzI-né 1962. december 7-én írott önéletrajza alapján. Fh.: JAG sz. a.

[9] SzI-né tanár munkája minősítésének kiegészítése. 1974. június 27. Ollexik Viktor igazgató. Fh.: uo.

[10] SzI-né tanár munkájának minősítése. 1961. június 24. Ollexik Viktor igazgató. Fh.: uo.

[11] SzI-né tanár munkája minősítésének kiegészítése. 1967. június 24. Ollexik Viktor igazgató. Fh.: uo.

[12] Tablók könyve József Attila Gimnázium – Makó. Szerk.: Sipos-Bartha Ilona. Helyi Könyvek.hu Bt. – Nagykanizsa, 2010. 39., 47., 61.,82., 96. és 110. o.

[13] SzI-né 1954/55. iskolai évben végzett munkájának értékelése. 1955. VI. 25. Marczis Vilmos ig. Fh.: uo.

[14] SzI-né tanár munkájának értékelése. 1958. I. 21. Marczis Vilmos igazgató. Fh.: uo.

[15] Dr. Gottl Frigyes: A makói József Attila Gimnázium 1975-80. közötti tevékenységének áttekintése. 3. o. Fh.: Makó, JAG irattár.

[16] Uo. 3. o.

[17] Siket István László: Emlékező visszatekintés. In: Marosvidék XIV. évf. 1. sz. 2013. április, 53. o.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.