Jókai Mórt ünnepelte Csanád vármegye

Az előző Jókai Mór blogbejegyzésünk itt olvasható el.

Csanád vármegye közgyűlése csak novemberben tárgyalta hivatalosan az országos Jókai-bizottság megkeresését, hogy csatlakozzanak az ünnepséghez. Az 1893. november 20-i közgyűlésen elhatározták, hogy az írót felirattal üdvözlik. Egy küldöttséget is összeállítottak, amelyet dr. Meskó Sándor alispán vezetett. Tagok voltak: dr. Kristóffy József megyei főjegyző, Blaskovics Aladár, P. Eckhardt Oszkár, Szentes Vidor és dr. Dózsa Sámuel.

Csanád vármegye 31×40 centiméteres, domborított barna bőrbe kötött albumot ajándékozott az írónak, amelyet réz kerettel, sarkain réz rátétekkel és a közepén JM, rézből készített monogrammal díszítettek. Az album dupla lapot tartalmazott, amely sodrott, arany-fehér zsinórral volt a gerinchez erősítve. Az üdvözlő szöveget kézzel írták, pirossal színezett nagybetűkkel díszítették, a lapokat nyomtatott arany-fehér-világoszöld mintás kerettel szegélyezték. Szövege az alábbi:

Nagyságos Úr!

Hazánk Nagy Fia!

Nemzetek jönnek, nemzetek mennek, minden fény, minden dicsőség elmúlik, csak azoké nem, akik az eszmény felé törve, a szellem fegyvereivel szereztek maguknak és hazájuknak hírt, nevet és becsületet.

Eme nagy nemzeti szellem-hősök közé avatta föl Nagyságod magát költői lelkülete, örökbecsű irodalmi munkásága és hervadhatatlan hazafiúi érdemei által.

Eme nagy érdemek dicsősége gyanánt szolgál Nagyságodnak, hogy koszorús neve és majdan fényes emléke át fog ragyogni időn, enyészeten.

És eme hazafias nagy érdem egyesítik ma vallás és pártkülönbség nélkül a magyart, lelkesítik palotától kunyhóig a nemzet minden jó fiát, kiknek ma csak egy gondolatuk van: ünnepelni Önt, Mester, ki félszázad munkájával, mint szorgalmas méh tölti meg a hazafiság kincseivel honfitársai szívének tárait.

Jól tudjuk mi, hogy mit jelent az, félszázadot munkában tölteni. De azt, hogy félszázadon keresztül miként kell és lehet napról-napra, lépésről-lépésre nemeset és örökbecsűt alkotni és ezzel egyrészt egy egész nemzedéket hazafiságra tanítani, másrészt magának és hazájának széles e világon hírt, nevet és becsületet szerezni: azt Ön mutatta meg. Mester, kit félszázados írói működésének évfordulóján ma koszorúkkal halmoz el a nemzet.

Egy ilyen koszorút küld Önnek Mester a többi sokhoz Csanádvármegye közönsége is mai napon megtartott rendkívüli közgyűléséből, jelen üdvözlő irata által, örök hálája és hazafias elismerése gyanánt.

Fogadja eme szerény virágokból font koszorút jó szívvel, melyet viszont jó szívvel küldünk azon forró óhajtásunk kapcsán, hogy a mindenható Isten életének alkonyát a szellem-ifjúsággal megaranyozván, nagyságodat ekképpen a magyar nemzet dicsőségére és örömére még sokáig éltesse.

Kik egyébiránt mély hódolattal és tisztelettel maradtunk

Makón, 1893. évi november hó 20-án tartott rendkívüli közgyűlésünkből,

Alázatos szolgája:
Csanádvármegye Közönsége nevében

Dr. Meskó Sándor

kir. Tanácsos, alispán

Az oklevelet a Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai-gyűjteménye őrzi.

A magyar városok – Makón a városi és megyei vezetők – Jókai-ünnepségét szervezők úgy gondolták, hogy az író majd mindenhová ellátogat. Nem ez történt, és az első szegedi meghívásra adott Kemény Nándornéhoz írott nyílt levelében így utasította el a meghívást: 

Az ötvenedik évforduló napját (hiszem, hogy szép nap lesz, de nehéz nap lesz valahogy csak keresztül élem). Hanem a ki azt hiszi, hogy ezután a nap után kezdődik még egy hónapig tartó dínom-dánom, szakadatlan ünnepség az nagyon túlbecsüli testi-lelki tehetségeimet. Az aranylakodalom után nem következhetnek csak mézeshetek. Mikor először keltem egybe múzsámmal, 1843-ban, ugyan keresztül tudtam volna magamat enni-inni a két magyar hazán is, de akkor sehová se híttak, most már hínak, de most már én is öreg legény vagyok, a múzsám is vén matróna már. Jobb nekünk itthon.

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK

Forgó Géza


Forrás

Forgó Géza: A makói Jóka Mór Bizottság működése. In. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 10. Szeged, 2007.

Kép forrása

Altmarius

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.