A városi bérpalota története 1.

Tóth Ferenc Makó igézetében című kötetében olyan cikkeket, tanulmányokat válogatott össze, amelyek az elmúlt negyven év folyamán újságokban jelentek meg, így azonban “ezek az írások a lapok temetőjébe kerülve alusszák talán örök álmukat”.* Blogunkon a következőkben olyan írásokat közlünk – részletekben – a legmakaibb makai tollából, amelyek érdekesek lehetnek mind a tősgyökeres, mind a betelepülő makóiak számára.
Elsőként a mindenki által ismert, városképi jelentőséggel bíró Bérpalota történetébe engedünk betekintést.

1. A kasznárlak

Állványerdő borítja a makói bérpalota főhomlokzatát. Hosszú ideje folyik már a felújítás, de üteme az elmúlt hetekben láthatóan lelassult.
A városi bérpalota a Horthy-korszak reprezentatív épülete volt, igazi lordok háza. Csóválták is akkoriban a jó makóiak a fejüket, minek kell pazarolni a pénzt ilyen hivalkodó épületre. Erdei Ferenc “Léleknélküli neobarokk produkció”-nak nevezte, “melynél szörnyűbb jelensége nincs a városnak”. Hasonlóan értékelte Féja Géza is a nagy port felvert Viharsarok című munkájában: “A városháza közelében emelkedik otromba ízléstelenségével az új városi bérház. A költekező esztendők emlékére, rengeteg pénzt öltek bele.”
A felszabadulást követően ennek is megtörtént a népi kisajátítása. Dolgozó emberek, munkások lettek a város legszebb lakásainak bérlői. A több mint fél évszázados épületet közben megszoktuk, sőt, meg is szerettük. A történetileg kialakult főtér nélkülözhetetlen színfoltjának tartjuk.
Befejezéséhez közeledik a főtér rekonstrukciója, de nyugati felének egykor két impozáns épülete, a régi városháza és a bérpalota – a külső szemlélő előtt is – rég megért a felújításra. A városi bérpalotának is van története, tanulságos felvillantani múltjának főbb állomásait.

A feudalizmus szimbóluma
A városi bérpalotát a helység lakói sokáig idegennek érezték, de a helyén álló kasznárlakot pedig egyenesen a földesúr iránti gyűlölet szimbólumának tekinthetjük. Makón a feudalizmust nem annyira a vármegyeháza jelképezte – oda a páva már sokkal hamarabb fölszállott, mint akár a szomszédos városok hasonló épületeire -, hanem a kasznárlak. Ide kellett behordani a püspök-földesúr részére a dézsmát. Granáriumnak is hívták, ez a régies latin kifejezés magtárt jelent, de annál is több volt, hiszen nemcsak a szemes termékek begyűjtő helye, hanem a boré és a földesúr részére szedett egyéb természetbeni szolgáltatások raktárhelyisége is.
A földesúr – a mindenkori csanádi püspök – csak sátoros ünnepek alkalmával fordult meg Makón. Teljhatalmú megbíztottjai érvényesítették akaratát. Az egykori püspöki rezidenciában lakott a jószágigazgató, a mai ipartestületi székház épületében pedig a tiszttartó, a granáriumban a kasznár, a magtáros.

A város első emeletes épülete a kasznárlak volt, melyről Szirbik Miklós is említést tesz.

Nem messze esik a püspöki rezidenciától “az uradalmi emeletes granárium, ugyanazon az udvaron nagy pince, a dézsma és a korcsmák szükségeire való borok számára és a kasznári lakás.”
Makó eredetileg szabad menetelű város volt, de a 18. század elején a bécsi udvar csanádi püspöknek adományozta. Őseink körömszakadtukig harcoltak korábbi előjogaikért, de mindhiába, a földesúr jobbágyi sorba szorította őket. Hosszabb ideig ugyan úgynevezett taksás jobbágyok voltak, vagyis évi összegben megváltották kötelezettségeiket, de a 18. század végétől már természetbeni szolgáltatásokra is kényszerültek. Jobbágytelkenként előbb egy, később nyolc köböl búzát, árpát, zabot vetettek ki, és 1821-től ezeket már nem lehetett pénzzel megváltani, hanem ettől az időtől “szemül” szedték.

A város körül virágzó szőlőtermelés folyt. A szőlődézsmát szín-borban kellett beszolgáltatni.

Tíz akó törkölyös bor után negyven icce szín-bort kellett beszállítani.
Hiába volt minden tiltakozás, az előjogokkal rendelkező helység lakosságát a 19. század első felében robot- és dézsmakötelezettségre szorította a földesúr. Így vált az akkor Makó leggyűlöletesebb épületévé a kasznárlak (kép alább).

Bontás előtt
A márciusi forradalom eltörölte az úrbéri kötelezettségeket, a 980 négyszögöles területen fekvő kasznárlak egyszeriben felesleges épületté vált. A csanádi püspöknek dáli és lelei birtokán termelt gabona tárolására még használták ugyan, de lassan új szerepköre lett, üzletsor létesült benne. Később pedig a város megvásárolta.
1926 őszén véglegesen elfogadták a bérpalota építését, az öreg kasznárlakot el kellett tehát bontani, de előbb gondoskodni kellett a benne lévő üzletek elhelyezéséről. Úgy határoztak, hogy a kasznárlaknak azt a szárnyát, amelyben Kocsis Mihály üveges, Kiss Antal szabó, Kácsik Sándor késes és Winkelhoffer cukrászműhelye van, egyelőre nem bontják le, mert ez a rész nem zavarta a bérpalota építését.

Harminc nap alatt
A húspiacon (a mai Csanád vezér tér elején) barakk épületet létesítettek 18 millió korona költségen az üzletek ideiglenes elhelyezésére. Helyet kellett biztosítani Sztancsul Dezső fodrász, Adorján Ernő kenyérárusító és szállítási vállalata, Beckó Miksa cipész, Rotter Gyula vaskereskedő, Nemes Károly kis-dohányárusító, Dominusz Kornél órás és Popper Gyula drogista részére.
Ki kellett költöztetni a városi temetkezési vállalatot, a javadalmi hivatalt, a hagyma-részvénytársaságot. Lakást kellett biztosítani az udvarban lakó Zeide József bádogosnak is.
Mindezt gyorsan végre hajtották, Papp József építési vállalkozó harminc nap alatt megépítette a barakk épületet.

Tóth Ferenc
Csongrád Megyei Hírlap, 1982. júl. 8-13.

Folytatása következik…


*Tóth Ferenc: Makó igézetében. Cikkek, tanulmányok. 3. o

Szöveg forrása
Tóth Ferenc: Makó igézetében. Cikkek, tanulmányok, 2014. Makó (23-25. o)

Az írást az eredetivel megegyező módon, változtatás nélkül közöljük.

Képek forrása
Makó anno
sulinet.hu
szallas.hu

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.