SZÁMADÁS – A József Attila Múzeum új kiállítása

A József Attila Múzeum és a Börcsök Attila Néprajzi Különgyűjtemény új, néprajzi témájú, időszaki kiállításáról

SZÁMADÁS

ÖSSZEGZÉS

LELTÁR

ÁTADÁS

Herman Ottó, a szepesi szász származású tudós, az utolsó magyar polihisztor a 19-20. század fordulóján több összegző munkájában szól a pásztori számadásformákról. A rovástechnika használatának tárgyi emlékei a rováspálcák. A pásztorok egy kétujjnyi vastag, 20-30 cm hosszú fadarabra felvésték a gazda monogramját és a rájuk bízott, őrzött állatok számát, majd hosszában kettéhasították a pálcát, az egyik darab a gazdánál, a másik a pásztornál maradt. Számadásnál a hosszában hasított féldarabok pontos illesztéke biztosította az eredetiséget és az elszámolás alapját.

A József Attila Múzeum néprajzi gyűjteményében – az alapítástól korunkig – dolgozó kollégák mind elkészítették saját rováspálcáikat az itt töltött idő alatt. Egyik felét magukkal vitték távozásukkor, a pálca másik fele az intézménynél maradt.

A kiállításban ezeket az összetartozó féldarabokat egyesítettük.

A SZÁMADÁS 1788–1950–2017 című kiállítás ismerteti – a József Attila Múzeum megalakulásától kezdődően – a néprajzi gyűjteményben dolgozó kollégák gyűjtőmunkáját, mely kiterjedt Makó városára és az azt körülvevő Csanád vármegyei falvak néprajzi kultúrájának tanulmányozására, tárgyi emlékeinek gyűjtésére, leltárba vételére, publikálására, és kiállításokon való bemutatására.

A kiállítás a műtárgyakat készítésük időpontját figyelembe véve helyezi korszakokba. Így az 1788-tól 1950-ig terjedő időszakból mutatja be az ünnepek és hétköznapok tárgyait, kiemelve a környék népének (nemzetiségeinek) életében betöltött szerepük változásait.

A címben megjelent évszámok közül az 1788-as a néprajzi gyűjtemény legkorábbi műtárgyát, a 69.273.1. leltári számú kazalvágót jelzi, az 1950-es a József Attila Múzeum alapításának évére és a kiállítás anyagába bekerülő műtárgyak keletkezésének utolsó időpontjára utal. A 2017-es évszám pedig a jelenre, és az intézmény fennállásának eddig eltelt időszakára vonatkozik.

A bemutatott műtárgyakkal kapcsolatban érzékeltetni kívánjuk a néprajzi gyűjteményben néprajzkutatóként, gyűjteménykezelőként és restaurátorként dolgozó kollégák munkáját. A kiállításban tehát kettős rendezési elv érvényesült: a műtárgyak és kollégák korszakai, egymás melletti vagy utáni időszakai jól szemléltetik a gyűjtemény alakulását, a műtárgyak keltezése pedig a kulturális változásokat, történelmi időszakokat.

A kiállítás 2017. június 18-ig látogatható, a SZÁMADÁS katalógus a József Attila Múzeumban megvásárolható.

Nagy Gábor

Galériánkban néhány képben adunk ízelítőt a kiállításból.


Képek forrása
József Attila Múzeum, Makó

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.